Expertise

Strategie 
en identiteit

Een sterk merk heeft een herkenbare identiteit (beeld en woord) nodig om zich te profileren en te groeien. Alleen dan is het mogelijk om continu, in de volledige customer experience, relevant te zijn en kansen te creëren en verzilveren.

Wij helpen bedrijven om minder all-over-the-place en meer gefocust te zijn. Want hoe duidelijker je bent, hoe beter de wereld begrijpt wie je bent.

Merkpositionering

Met een doordachte merkstrategie ben je in staat om alle opportunities van je merk te benutten. We werken met MerkHelder, onze eigen methodiek. In samenwerking met de opdrachtgever analyseren we via workshops de huidige situatie. Op basis daarvan schetsen we mogelijke scenario’s. Vervolgens maken we een weloverwogen keuze en leggen we beslissingen rondom het merk vast in een merkmanifest.

Dat merkmanifest is een leidend document voor elke activiteit die je onderneemt. Niet alleen voor je merkidentiteit en tone of voice, maar ook voor het sturen van de besluitvorming in je hele bedrijf. Merkbeleid is leading.

Merkidentiteit

Het fundament van je merk is natuurlijk de visuele look en feel die we ontwikkelen, specifiek afgestemd op de customer experience en touch points. Zo ontstaat een heldere en herkenbare identiteit.

Voor een merk creëren we een creative system. Zo’n creative system raakt alle aspecten van het leven on- en offline en is vlot aan te passen en optimaliseren. Binnen het creative system valt een inspirerende toolkit die binnen en buiten je organisatie snel en makkelijk toepasbaar is.

Propositie ontwikkeling

De (commerciële) meerwaarde die merken in zich dragen, moet actief worden gevoed en benut. FLAIM ontwikkelt professionele proposities die een merk meer inhoud, reikwijdte en beleving geven. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om productontwikkeling, het bouwen van een community en kennisdeling via een academy.